Příprava občanů k obraně státu - POKOS 18. 4. 2024

19.4.2024 | Autor: PhDr. Pavel Opatrný

Ve čtvrtek 18. 4. se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili programu POKOS (Příprava občanů k obraně státu), který uspořádala naše škola ve spolupráci s Armádou České republiky.
Cílem této akce bylo představit ozbrojené síly Armády ČR a informovat o jejich úkolech při obraně státu, spolupráci se složkami IZS, řešení krizových situací, rolí občanů při zajišťování obrany státu, aj.
Žáci se aktivně zapojili do přednášky o tom, jak zvládat nečekané krizové situace, měli možnost si nacvičit masáž srdce, vyzkoušet masku M-10M nebo protichemický oblek a seznámit se s nejčastějšími ručními zbraněmi AČR a jejich manipulací.
Odpolední část programu obsahovala sportovně-vědomostní soutěž, jíž se zúčastnilo 6 pětičlenných družstev (jedno čistě dívčí).  Kromě překážkové dráhy v tělocvičně si žáci vyzkoušeli i hod granátem, silové testy AČR a prokázali teoretické znalosti, které získali v dopoledních přednáškách. Vítězné družstvo se v červnu zúčastní krajského kola, které pořádá Krajské vojenské velitelství Olomouc.
Tato netradiční akce měla u žáků obrovský ohlas. Velké díky patří všem, kteří se na akci podíleli, především příslušníkům AČR, dobrovolníkům z Czech SAR Team i zaměstnancům školy. Podobnou akci na naší škole opět rádi uvítáme.

Galerie: POKOS 18. 4. 2024