Ředitel školy Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. dvorsky@zs-zelatovska.cz
Tel.: +420 602 527 013
Tel.: 581 209 899
Zástupce ředitele školy PhDr. Pavel Opatrný opatrny@zs-zelatovska.cz
Tel.: +420 720 052 949
Výchovná poradkyně Mgr. Zuzana Fárková Pondělí:   8:45 - 9:45
Jiný termín jen po předchozí domluvě.
farkova@zs-zelatovska.cz
Tel.: +420 724 577 280
Vedoucí školní družiny Ludmila Jemelková jemelkova@zs-zelatovska.cz
Tel.: +420 602 777 139
Metodik prevence
rizikového chování
Mgr. Nikola Jurečková Pondělí:    11:50 - 12:35
Jiný termín jen po předchozí domluvě.
jureckova@zs-zelatovska.cz
EVVO koordinátor,
správa www stránek
PhDr. Pavel Opatrný Termín osobního setkání ve věci EVVO jen po předchozí domluvě.
opatrny@zs-zelatovska.cz
ICT koordinátor Bc. Ondřej Sekera sekera@zs-zelatovska.cz
Administrátor distanční výuky, správce sítě Bc. Ondřej Sekera sekera@zs-zelatovska.cz
Koordinátorka dopravní výchovy Mgr. Veronika Kopečná kopecna@zs-zelatovska.cz

Školní e-mail: zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz

Kniha důvěry pro žáky

Třídní učitelé

1.A Mgr. Stanislava Schotliová (Mgr. Yveta Zábranská-nemoc) schotliova@zs-zelatovska.cz
1.B Mgr. Tereza Greplová greplova@zs-zelatovska.cz
1.C Mgr. Eva Hánová hanova@zs-zelatovska.cz
1.D Mgr. Alena Havelková havelkova@zs-zelatovska.cz
2.A PaedDr. Alena Skácelová skacelova@zs-zelatovska.cz
2.B Mgr. Jarmila Tománková tomankova@zs-zelatovska.cz
2.C Mgr. Lucie Hužvíková huzvikova@zs-zelatovska.cz
3.A Mgr. Barbora Zapletalová zapletalova@zs-zelatovska.cz
4.A Mgr. Veronika Kopečná kopecna@zs-zelatovska.cz
4.B Mgr. Marie Kunčíková kuncikova@zs-zelatovska.cz
5.A Mgr. Lenka Justrová justrova@zs-zelatovska.cz
5.B Mgr. Kateřina Bradová bradova@zs-zelatovska.cz
6.A Mgr. Denisa Čecháková (ČJ, NJ) cechakova@zs-zelatovska.cz
6.B Mgr. Michaela Václavíková (DĚ, NJ, VkO, VkZ, VV) vaclavikova@zs-zelatovska.cz
7.A Mgr. Tomáš Skula (AJ, ZE) skula@zs-zelatovska.cz
7.B Mgr. Vlasta Hlobilová (MA, PŘ) hlobilova@zs-zelatovska.cz
8.A Mgr. Alena Ptáčková (AJ, KAJ, NJ) ptackova@zs-zelatovska.cz
8.B Mgr. Zuzana Zifčáková (ČJ, HV) zifcakova@zs-zelatovska.cz
9.A Mgr. Petra Dudová (ČJ, HV, VV, PČ)  dudova@zs-zelatovska.cz
9.B Mgr. Lenka Dočkalová (AJ) dockalova@zs-zelatovska.cz

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. (DĚ) dvorsky@zs-zelatovska.cz
Mgr. Zuzana Fárková (RJ, AJ, PČ, VkO, VV) farkova@zs-zelatovska.cz
Mgr. Nikola Jurečková (PŘ, PČ, ZE) jureckova@zs-zelatovska.cz
Lenka Müllerová (KAJ)  
Bc. Jan Matuška (TV) matuska@zs-zelatovska.cz
Mgr. Martin Novotný (TV)  
PhDr. Pavel Opatrný (CHE) opatrny@zs-zelatovska.cz
Martina Rejhonová (FY, INF, POL) rejhonova@zs-zelatovska.cz
Bc. Ondřej Sekera (MA, FY) sekera@zs-zelatovska.cz
Mgr. Radana Sochůrková (speciální pedagog) sochurkova@zs-zelatovska.cz

Školní družina

Zdeňka Grňová
1. oddělení
grnova@zs-zelatovska.cz
Ing. Zuzana Indráková
2. oddělení
indrakova@zs-zelatovska.cz
Ludmila Jemelková
3. oddělení
jemelkova@zs-zelatovska.cz
Sylva Schenková
4. oddělení
schenkova@zs-zelatovska.cz
Iveta Indráková
5. oddělení
indrakovai@zs-zelatovska.cz

Asistenti pedagoga

Lenka Dostalíková dostalikova@zs-zelatovska.cz
Iveta Indráková indrakovai@zs-zelatovska.cz
Zuzana Indráková indrakova@zs-zelatovska.cz
Ludmila Jemelková jemelkova@zs-zelatovska.cz
Kateřina Metelková metelkova@zs-zelatovska.cz
Juří Kurial kurial@zs-zelatovska.cz
Sylva Schenková schenkova@zs-zelatovska.cz
Rayisa Yakubovska
(dvojjazyčná asistentka pro práci s UKR žáky)
yakubovska@zs-zelatovska.cz
Myroslava Madrová
(dvojjazyčná asistentka pro práci s UKR žáky)
madrova@zs-zelatovska.cz

Trenéři

Vladimír Sedlář
Jiří Sklenář

Nepedagogičtí pracovníci

Finanční referent, účetní Drahomíra Schindlerová
schindlerova@zs-zelatovska.cz
Personalista Ing. Martina Procházková
prochazkova@zs-zelatovska.cz
Administrativní a spisová pracovnice Ludmila Horáková
sekretariat@zs-zelatovska.cz
Školník Vladimír Novák
Uklizečky

Renata Benešová
Eva Bílková
Lucie Čiderová