Kniha důvěry

Kniha důvěry je anonymní. Psát do ní mohou pouze žáci ŽŠ Želatovská Přerov. Kniha je pravidelně kontrolována metodičkou prevence negativních jevů a výchovnou poradkyní.

Nezneužívejte knihu důvěry!