Seznam kroužků nabízených v prvním pololetí školního roku 2023/2024 je ke stažení níže (bude zveřejněn cca na začátku září):